•  ЕВРОПА ИМОТИ    Нашата цел е да пестим вашето време, а комуникация ви с нас да бъде улеснена!  Потърсете консултация с брокер от екипа ни:

ТЪРСЕНЕ на имот
Резултатите от търсенето

За Продавача

Basic RGB


При продажба на имот продавачът трябва да притежава следните документи:


 

1. Документ за собственост;
2. Документ за самоличност;
3. Данъчна оценка на имота ;
4. Скица на имота от Служба по кадастър;
5. Протокол за делба;
6. Удостоверение, че сградата е изградена по одобрен архитектурен план;
7. Удостоверение за наследници;
8. Пълномощно;

 

Други документи според особеностите на имота, напр. смъртен акт, акт за раждане, документ за развод, удостоверение за брак и т.н.


За какво е необходим предварителен договор?


Предварителният договор непременно трябва да е в писмена форма. При подписването му Купувачът плаща на Продавача капаро, обикновено 10% от стойността на имота.


 

Проверка за тежести на имота


При подписване на предварителен договор се прави проверка в службата по вписванията за тежести на имота. По време на изповядване на сделката пред нотариус се прави втора такава.

ВНИМАНИЕ! Ако имота има тежести, при продажба те се прехвърлят на новия собственик и той става отговорен за тях.


Ние от ЕВРОПА ИМОТИ сме с вас от изваждането на документите до финализиране на сделката пред нотариус.


wpid-This-Week-in-Real-Estate5

 

Сравнете имотите