•  ЕВРОПА ИМОТИ    Нашата цел е да пестим вашето време, а комуникация ви с нас да бъде улеснена!  Потърсете консултация с брокер от екипа ни:

ТЪРСЕНЕ на имот
Резултатите от търсенето

За Комисионната


1При продажба


1. ЕВРОПА ИМОТИ осигурява на своите клиенти посредническа услуга във връзка с предоставеният й недвижим имот за осигуряване на клиенти – потенциални купувачи.
2. Агенцията, при необходимост, оказва съдействие за набавяне на необходими допълнителни документи, както и съдействие във всички държавни органи, институции и учреждения.
3. ЕВРОПА ИМОТИ рекламира обектите за продажба в най-престижните средства за масово осведомяване.
4. При проявен интерес към имота, предлаган от агенция ЕВРОПА ИМОТИ, между бъдещите продавач и купувач се сключва предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД.
5. За осъществяване на дейността си ЕВРОПА ИМОТИ получава възнаграждение в размер на 2% /два процента/ от договорената продажна цена на имота, което включва разходи за набиране на оферти, реклама, заплащане на услугите, извършени от ЕВРОПА ИМОТИ, както и възнаграждение на брокера, ръководещ дейността по осъществяване на сделката.
6. Посоченото в чл. 4 възнаграждение се дължи към момента на подписване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл. 19, ал. 3, от ЗЗД.
7. При осъществяване на оглед с кандидат-купувачи, предоставени от агенцията, ПРОДАВАЧЪТ подписва ПРОТОКОЛ, с който удостоверява, че е извършил огледа и е получил информацията за конкретния КУПУВАЧ от ЕВРОПА ИМОТИ и при продължаващ интерес се задължава да преговаря и извършва сделка с този КУПУВАЧ, единствено и само чрез ЕВРОПА ИМОТИ. Този ПРОТОКОЛ не задължава ПРОДАВАЧЪТ да работи само и единствено с агенция ЕВРОПА ИМОТИ.


При покупка


1. ЕВРОПА ИМОТИ осигурява на своите клиенти посредническа услуга във връзка с покупката на търсеният недвижим имот и осигуряване на оферти за продажба по съответен зададен критерий.
2. Агенцията, при необходимост, оказва съдействие за набавяне на необходими допълнителни документи, както и съдействие във всички държавни органи, институции и учреждения.
3. При проявен интерес към обекта, предлаган от ЕВРОПА ИМОТИ, между бъдещите продавач и купувач се сключва предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл. 19, ал. 3 от ЗЗД.
4. За осъществяване на дейността си ЕВРОПА ИМОТИ получава възнаграждение в размер на 2% /два процента/ от договорената продажна цена на имота, което включва разходи за набиране на оферти, реклама, заплащане на услугите, извършени от ЕВРОПА ИМОТИ, както и възнаграждение на брокера, ръководещ дейността по осъществяване на сделката.
5. Посоченото в чл. 4 възнаграждение се дължи към момента на подписване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот по чл. 19, ал. 3, от ЗЗД.
6. При осъществяване на оглед на обекти, предоставени от агенцията, КУПУВАЧЪТ подписва ПРОТОКОЛ, с който удостоверява, че е извършил огледа и е получил информацията за конкретния обект от ЕВРОПА ИМОТИ при продължаващ интерес се задължава да преговаря и извършва сделка за този имот, единствено и само чрез ЕВРОПА ИМОТИ. Този ПРОТОКОЛ не задължава КУПУВАЧЪТ да работи само и единствено с агенция ЕВРОПА ИМОТИ.


При отдаване под наем


1. ЕВРОПА ИМОТИ осигурява на своите клиенти посредническа услуга при отдаване под наем на недвижим имот и осигуряване на потенциални наематели.
2. За осъществяване на дейността си ЕВРОПА ИМОТИ получава възнаграждение в размер на 50% /петдесет процента/, еднократно от договорения месечен наем, което включва разходи за реклама, заплащане на услугите, извършени от ЕВРОПА ИМОТИ, както и възнаграждение на брокера, ръководещ дейността по осъществяване на сделката.
3. Посоченото в чл. 2 възнаграждение се дължи към момента на подписване на договор за наем на конкретния имот.
4. При осъществяване на оглед с кандидат-наематели, предоставени от агенцията, НАЕМОДАТЕЛЯТ подписва ПРОТОКОЛ, с който удостоверява, че е извършил огледа и е получил информацията за конкретния НАЕМАТЕЛ от ЕВРОПА ИМОТИ и и при продължаващ интерес се задължава да преговаря и извършва сделка с този НАЕМАТЕЛ, единствено и само чрез ЕВРОПА ИМОТИ. Този ПРОТОКОЛ не задължава НАЕМОДАТЕЛЯТ да работи само и единствено с агенция ЕВРОПА ИМОТИ.


При наемане


1. ЕВРОПА ИМОТИ осигурява на своите клиенти посредническа услуга при наемане на недвижим имот и осигуряване на оферти по зададен критерий.
2. За осъществяване на дейността си ЕВРОПА ИМОТИ получава възнаграждение в размер на 50% /петдесет процента/, еднократно от договорения месечен наем, което включва разходи за набиране на оферти, реклама, заплащане на услугите, извършени от ЕВРОПА ИМОТИ, както и възнаграждение на брокера, ръководещ дейността по осъществяване на сделката.
3. Посоченото в чл. 2 възнаграждение се дължи към момента на подписване на договор за наем на конкретния имот.
4. При осъществяване на оглед на обекти, предоставени от агенцията, НАЕМАТЕЛЯТ подписва ПРОТОКОЛ, с който удостоверява, че е извършил огледа и е получил информацията за конкретния обект от ЕВРОПА ИМОТИ и при продължаващ интерес се задължава да преговаря и извършва сделка за този имот, единствено и само чрез ЕВРОПА ИМОТИ. Този ПРОТОКОЛ не задължава НАЕМАТЕЛЯТ да работи само и единствено с агенция ЕВРОПА ИМОТИ.
При други услуги

Цените и начина на работа за другите дейности на фирмата, които са описани в “За Комисионната” са плод на допълнителна договорка в зависимост от конкретния проект и работа, която се извършва.


wpid-This-Week-in-Real-Estate5

Сравнете имотите