•  ЕВРОПА ИМОТИ    Нашата цел е да пестим вашето време, а комуникация ви с нас да бъде улеснена!  Потърсете консултация с брокер от екипа ни:

ТЪРСЕНЕ на имот

Имоти, посочени в Кладенец / сондаж

25 000 лв.
Продажби
160 000 лв.
Продажби

Сравнете имотите