•  ЕВРОПА ИМОТИ    Нашата цел е да пестим вашето време, а комуникация ви с нас да бъде улеснена!  Потърсете консултация с брокер от екипа ни:

ТЪРСЕНЕ на имот
Резултатите от търсенето

Искане за достъп до данни

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика за защита на личните данни

ЕВРОПА ИМОТИ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящата ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ.

Вашите лични данни

Предоставените ни от Вас лични данни при попълване на електронните форми на сайта използваме единствено за обратна връзка и изпълнение на заявената услуга. Разкриване на Вашите лични данни
ЕВРОПА ИМОТИ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица
освен в един от следните случаи:
• когато е получил изричното писмено съгласие от Клиента
• информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според  действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация
• когато сме задължени по закон да предоставим информацията

 

Сравнете имотите