•  ЕВРОПА ИМОТИ    Нашата цел е да пестим вашето време, а комуникация ви с нас да бъде улеснена!  Потърсете консултация с брокер от екипа ни:
Търсене
Ние открихме 0 резултати. Искате ли да се зареди резултатите сега?
Търсене
Ние открихме 0 резултати
Резултатите от търсенето

Какви документи са необходими при продажбата на имот

Публикувано от diana на април 7, 2020
| 0

Народна черта е да вършим всичко в последния момент, не прави изключение и набавянето на необходимите документи за нотариално изповядване на сделка за покупко-продажба на недвижим имот. Често това може да се окаже проблем дори по независещи от нас причини. Тичане по институциите, чакане по безкрайни опашки, непредвидени отпуски и нерви очакват всеки собственик, който е решил да чака сигурен купувач, за да се заеме с набавяне на нужните му документи. Препоръчително е да се запознаете с тях предварително.

Документ за собственост

Документът всъщност се нарича удостоверение за данъчна оценка. Издава се от съответната данъчна служба към общината Ямбол (“Местни данъци и такси”). Удостоверението за оценка има своята валидност, затова е добре да се изкара непосредствено преди сделката.

Това най-често е нотариален акт – такъв за продажба, дарение или пък констативен нотариален акт. В случай, че имотът е придобит по наследство, представя се удостоверение за наследници. За имоти, придобити при делба, се представя договор за делба или съдебно решение. Възможно е собствеността върху имота да се доказва и с друг документ, но в днешно време това по-скоро би било изключение.

Данъчна оценка

Необходими документи:

Такса и срок на изпълнение:
до 14 дни – 6.00 лв.
до 7 дни – 12.00 лв.
до 24 часа – 18.00 лв.

Документи за продажба на имот от
съпрузи

Задължителна част от документите за продажба на имот е удостоверението за семейно положение на продавача. Ако той е семеен, необходимо е да се представи и удостоверение за сключен граждански брак. Ако е разведен, представя се съдебно решение за развода.
Необходими документи:

  • Искане по образец
  • Документ за самоличност, др. документи удостоверяващи
    семейно положение
Такса и срок на изпълнение:
3 работни дни – 3.00 лв.
4 работни часа – 9.00 лв.

Скица на имота

Този документ се издава от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), която се намира в гр. Ямбол пл.”ОСВОБОЖДЕНИЕ” №7, ет.2

Валидността на документа – до настъпване на изменение в данните за имота,  за който е издадена скицата/схемата.

Такса и срок на изпълнение:
обикновенна – до 10 раб.дни – 12.00 лв.
бърза – до 5 раб.дни – 24.00 лв.
експресна – до 24 часа – 48.00 лв.

Удостоверениеза тежести

Удостоверение за тежести се издава от Агенция по вписванията (Имотен регистър). То удостоверява, че върху даден недвижим имот няма учредени ипотеки или възбрани, както и, че по отношение на същия не е в ход съдебно дело.

Такса и срок на изпълнение:
7 работни дни – 10.00 лв.
3 работни дни – 30.00 лв.

Други документи, индивидуализиращи купувача и продавача (лични карти, удостоверения за актуално състояние, в случай, че страна по сделката е юридическо лице – решение на съответния компетентен орган.

✔ В зависимост от особеностите на сделката съществуват редица допълнителни документи.