•  ЕВРОПА ИМОТИ    Нашата цел е да пестим вашето време, а комуникация ви с нас да бъде улеснена!  Потърсете консултация с брокер от екипа ни:
Търсене
Ние открихме 0 резултати. Искате ли да се зареди резултатите сега?
Търсене
Ние открихме 0 резултати
Резултатите от търсенето

АГЕНЦИИТЕ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Публикувано от diana на ноември 3, 2016
| 0

923bd72e8aurn-png-200-175-cc-dri-qg3y48n85h


КАКВИ ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА ТРЯБВА ДА СЕ ПРИГОТВЯТ ПРИ КУПУВАНЕ ИЛИ ПРОДАВАНЕ НА ИМОТ


При покупка на имот следва да приготвят средства за:

 1. Заплащане на имота;
 2. Нотариална такса;
 3. Местна такса;
 4. Такса за вписване;
 5. Изготвяне на нотариалния акт. Ако се изготви от адвокат, стойността е по договореност. Ако е чрез Нотариус (при желание на клиента), стойността е колкото нотариалната такса.
 6. Проверка за ипотека и други тежести на имота.
 7. Комисионното възнаграждение на Агенцията.

При продажба на имот следва да приготвят средства за:

 1. Таксите по изготвянето на всички документи, необходими за изповядване на сделката.
 2. Половината от таксите по прехвърлянето на имота, но само ако за това имате споразумение с купувача, в противен случай не плащате нищо.
 3. Комисионното възнаграждение на Агенцията.

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е КУПУВАЧЪТ ДА БЪДЕ ИЗМАМЕН ОТ ПРОДАВАЧА


Да! Ако самостоятелно извършва сделката и не знае особеностите по самата организация, или че се прави (и как) основна проверка на имота. В практиката има не малко примери на такива измами от различно естество.

Ако се работи с Агенция, опасност за измама няма, защото фирмата извършва пълна проверка на имота и документите – един път преди подписване на предварителния договор и втори път непосредствено преди влизане при Нотариуса.

ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ


Част от сделките се реализират чрез упълномощени лица. Това крие определени рискове за Купувача. За да не бъде измамен, трябва да се провери истинността на пълномощното чрез проверка в Нотариата и личен контакт с Продавача, ако е възможно.

ДОБРЕ Е ДА СЕ ЗНАЕ


 • При всички огледи и срещи, свързани с евентуална бъдеща сделка следва да се изисква документ за самоличност, както и да се попълва и подписва Договора за поръчка и регистъра в него.
 • При покупко-продажби, наеми и др. без отлагане във времето да се сключват писмени договори. В тях освен всички договорености като цени, срокове и други задължително се вземат данните на страните по сделката като имена, ЕГН, и др. Да не се разчита на устни уговорки.
 • Преди да се подпише какъвто и да е документ, в това число и договор, да се прочете внимателно и задълбочено. Ако нещо е смущаващо в клаузите, да не се подписва веднага и да се потърси съвета на адвокат или друг специалист.

ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ


 • Препоръчително е да се работи с Агенция – посредник, за да се избегнат финансови и имотни измами.

ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО – (ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА, КОМИСИОНЕН ДОГОВОР)

Този договор се сключва между клиента (продавач, купувач, наемодател, наемател) и Агенцията – посредник. В него се уреждат взаимните отношения между двете страни за постигане на крайната цел – да се изпълни от посредника желанието (поръчката) на клиента (покупка или продажба на имот, наемане или отдаване на имот по наем). Сключването на такъв договор е желателно условие за нормални бъдещи взаимоотношения.

В договора се описва имота, отразява се продажната му цена, възнаграждението на посредника, правата и задълженията на всяка една от страните и други взаимни договорености.

След подписването на посредническия договор Агенцията гарантира на клиента, че в рамките на определен срок се ангажира с офертата му, ще бъде лоялна и ще го държи в течение на дейността си. Тя се задължава активно да рекламира подадената оферта във всекидневните и периодични специализирани издания, чрез компютърна информационна система, свързваща фирмите за недвижими имоти в даден район или град.

Правят се и пълни проверки за валидността на предоставените документи, за да се избегне опасността от измама или злоупотреба с цел да се осигури нормално и законно осъществяване на самата сделка. Крайната цел е чрез всеобхватна работа да се намери потенциалния клиент за имота и да се завърши сделката. Фирмата е морално задължена да посредничи до постигане на крайния резултат – изповядване на сделката пред Нотариуса или подписване на Договора за наем.

ВАЖНО!


Посредническият договор има юридическа стойност и защитава както клиента, така и Агенцията.


СЛЕД СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА НАЕМ АГЕНЦИЯТА НОСИ ЛИ ОТГОВОРНОСТ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА НАЕМНИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Не! Не носи отговорност. Дейността на Агенцията приключва с подписване на Договора за наемните отношения между Наемодателя и Наемателя.

При нарушаване на клаузи от Договора с течение на времето, страните по договора търсят разрешение на възникналите проблеми или чрез преговори или по съдебен ред.